Welcome from the Principal

Dear Guardian,

Delighted to be welcoming back our children after what I hope has been a restful and/or active summer break for them all. Rest and recuperation are healthy and important but so are routines and hard work. For me, this too is a welcoming back. 10 years ago I left the school as Assistant Principal. 10 years later, having been Head of Academics for the whole organisation I now return as your Principal. 

Internationella Engelska Skolan stands for some tried and tested values. I stand firmly behind those values. We strive to achieve a calm learning environment where teachers can teach and students learn. We achieve this by establishing structure and order but also by promoting positive staff to student and student to student relationships. I believe “discipline” is a good word. This doesn’t just mean students lining up quietly before
lessons, it means promoting something in young people that has perhaps gone out of fashion - “self-discipline”. I want our students to understand that success and happiness in life don’t come quickly from downloading apps or watching video clips on social media - no. Success and happiness in life are achieved from doing lots and lots of small things, by practicing over and over again, by being prepared and following routines, and most importantly, never giving up when things get hard - Yes!

We believe in having high academic expectations of our students. This means you can guarantee that we believe all children, no matter what their background, can exceed their potential. With structured and engaging lessons, regular homework, support and challenge, students will gain knowledge and knowledge is everything! It brings growth, freedom, independence, confidence and influence. I have high aspirations for our children but getting there doesn’t come quickly and is not always an easy ride. This is where we need your support. I am a parent, I
know it is not always easy. Together though, with a united set of values, we can help give our children a bright and successful future!

Contact me directly if my words ring true for you - I am looking to develop the PTA (Parent group across both school buildings) to help us drive this school forwards for the betterment of our children. 

We have high expectations, but rest assured, we will see your child and we will praise them. We will support and care for them. They are our shared treasure, our greatest investment in life. 

I wish you and our children the very best of success this term and I look forward to getting to know you, working with you and celebrating with you!

Warmest Regards,

Mr. Brunker
Principal


Introduction Film Mr. Brunker - IES Eskilstuna

Kära vårdnadshavare,

Varmt välkomna tillbaka efter sommarlovet. Jag hoppas att ni har haft en härlig och avkopplande sommar. Vila och återhämtning är viktiga delar i våra liv, så är även rutiner och hårt arbete. Jag har tidigare arbetat som biträdande rektor på skolan men för 10 år sedan lämnade jag IES Eskilstuna för att arbeta som huvudansvarig för organisationens akademiska utveckling. Jag återvänder nu med stor glädje men nu
i rollen rektor för IES Eskilstuna. 

Internationella Engelska Skolan har tydliga etos och en stark värdegrund som jag står bakom. Vi arbetar ständigt för att upprätthålla en lugn och trygg skolmiljö där lärare kan undervisa och elever kan lära. Vi lyckas med detta genom att skapa tydliga strukturer, ordning och reda i skolan, men även genom att skapa positiva relationer mellan våra medarbetare och våra elever, men även eleverna emellan. Ordet disciplin kan uppfattas som något “omodernt” men för mig är det ett ett mycket positivt ord. För mig betyder
ordet disciplin så mycket mer än bara raka led när eleverna ställer upp innan en lektion. För mig handlar det om att lära och träna våra elever att vara “disciplinerade”. Jag vill att våra elever ska förstå och lära sig att framgång och lycka kräver hårt arbete. Det kommer inte genom att ladda ner en app, eller genom att titta på klipp på sociala medier. Nej, framgång och glädje kommer genom att övervinna små, små hinder. Det kommer genom att öva och repetera om och om igen. Det kommer genom att vara förberedd och genom att följa rutiner. Men kanske viktigast av allt, det kommer genom att aldrig ge upp när svårigheter dyker upp. Ja! Det är vägen till framgång och utveckling. 

Jag tror även att framgång föds genom höga akademiska förväntningar. För mig betyder det att alla elever ska ha samma chans att växa, lära och utvecklas till sin fulla potential oavsett vilka förutsättningar vi föds med. Genom struktur, inspirerande undervisning, regelbundna läxor och stöd tillgodogör sig eleverna kunskap och kunskap är nyckeln till allt! Ökad kunskap leder till utveckling, frihet, självständighet, självförtroende och
inflytande. Jag vill ge våra elever alla förutsättningar för en lyckad framtid, men det är inte alltid enkelt, och resultat kommer inte alltid snabbt. Jag är själv förälder och jag vet att det inte alltid är så lätt, men genom samarbete kan vi lättare lyckas. Om vi tillsammans delar samma värderingar kan vi hjälpa våra barn till en ljus och framgångsrik framtid. Jag önskar en nära dialog med er så tveka aldrig att kontakta mig.
En viktig del i vår kontakt är att fortsätta bygga skolans PTA (Pr/Jr/SR). Vårdnadshavare, hjälp oss att fortsätta utveckla skolan framåt för att fortsätta skapa den bästa skolan för era barn.

Avslutningavis, vi har höga förväntningar men vi kommer att se ditt barn och stödja det i sin utveckling. Vi kommer stötta, uppmuntra och ta hand om ditt barn. Våra elever är värdefulla för oss, våra barn och unga är världens framtid. 

Jag önskar dig och ditt barn stort lycka till! Jag ser verkligen fram emot att lära känna er, samarbeta med er och fira vår framgång tillsammans med er!

Med Vänliga Hälsningar

Mr. Brunker
Principal

Presentationsfilm Mr. Brunker - IES Eskilstuna