Welcome back to school!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

Kära vårdnadshavare och elever,

Det är äntligen dags för ett nytt läsår på Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna och jag hoppas att alla har haft en fantastisk sommar! 

Första skoldagen är MÅNDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2017

Vi hälsar vår nya Biträdande Rektor, Mr. Stevens, varmt välkommen! Mr. Stevens kommer att ha ansvaret för det pastorala/disciplinära elevvårdsarbetet på senior school, åk 6-9. Mr. Stevens är en välmeriterad rektor som senast kommer från en internationell skola i Dubai.

Vi hälsar även Mrs. Zentio varmt välkommen till sin nya position som Academic Manager på primary/junior school, åk 1-5. Mrs. Zentio har sedan uppstarten av primary school varit Head of Year för just åk 1-3. Mrs. Zentio har stor erfarenhet av IES och kommer tillsammans med Ms. Nilsson vara ett stort stöd i ledningen av Primary / Junior School.

Varmt välkommen till ett nytt fanstastiskt år på Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna, läsåret 17/18!

Dear guardians and students,

Finally a new school year is around the corner and I hope all have had a restful and wonderful summer!  

First school day is on MONDAY AUGUST 21 2017 

A warm welcome to our new Assistant Principal, Mr. Stevens, who is in charge of the pastoral/disciplinary student care work at senior school, grade 6-9. Mr. Stevens is a Principal who recently came from an international school in Dubai.

We also welcome Mrs. Zentio to her new position as Academic Manager at primary/junior school, grade 1-5. Mrs. Zentio has been the Head of Year for Primary School many years and has extensive experience of IES and together with Ms. Nilsson will be a great support in the management of Primary / Junior School. 

A warm welcome to a new and fantastic year at Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna, the school year of 17/18!Mr. Haag
Principal