Vår historia

Internationella Engelska skolan i Eskilstuna startade hösten 2006 upp vårt första skolår med ca 380 elever i årskurserna 6-9. Skolan växte snabbt i både antal elever såväl som klasser och 2010 fann man äntligen ytterligare en lämplig skolbyggnad så att vi kunde välkomna elever från årskurs 4. Tre år senare kunde vi även öppna Primary school och var äntligen kompletta med årskurs 1-9.

Med idag cirka 1330 elever i årskurs 1-5 på PR/JR school och 6-9 på SR school, är vi Sveriges största grundskola. Rektor Mrs Segerstedt som 2006 fick i uppdrag att starta en ny skola i Eskilstuna började med enbart sina egna två händer men har idag stöd av 130 anställda. Mrs Segerstedt är en erfaren skolledare med bakgrund inom både den svenska skolsektorn, privat såväl som kommunal, och den internationella utbildningspolitiken. Hon var även del av den allra första skolan inom organisationen.

Skolan har varit en sann framgångssaga sedan den ödmjuka starten 2006. Idag är vi en av organisationens främsta skolor och har tre gånger fått utmärkelsen ”Barbara Bergström Award”, en utmärkelse som endast ges till den bästa skolan inom organisationen. Detta till stor del på grund av de höga akademiska resultat som presterats i kombination med överväldigande positiv respons från elever, personal och föräldrar i de frågeundersökningar som genomförts.

Skolan är en av de bästa inom organisationen och placerar sig även bland de bästa i Sverige i förhållande till elevernas studieresultat.