PTA

PTA arbetar tillsammans med skolan för att elevernas tid på skolan ska bli så bra som möjligt och fungerar som en länk mellan skola och föräldrar.

Enligt nya skollagen skall det finnas ett samarbete mellan föräldrar och skolledningen. PTA består av representanter från lärare, skolledning och frivilliga föräldrar.

PTA ger möjlighet att diskutera utvecklingsområden samt vara ett stöd för barnen och personal på skolan, därför lyssnar PTA på föräldrar, elever och personal för att ta så bra beslut som möjligt.

Vid PTA möten utbyts information om vad som händer på skolan och vilka aktiviteter som är på gång. Du som förälder kan även ta upp konstruktiva idéer och förslag, vad du och ditt barn tycker och tänker om sådant som rör skolan.

Kontakta PTA via email: parent.iesk@gmail.com

*Information som skickas till PTA via email eller kommuniceras på annat sätt behandlas anonymt om inget annat önskas.