Aktiviteter som bidrar till elevernas utveckling

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Trots att höstmörkret inte har kunnat undgå någon sjuder det av aktivitet på skolan.  Vi kan med glädje och stolthet se tillbaka på vår första del av höstterminen då eleverna har tagit del av aktiviteter som bidragit till deras utveckling.

Skoljoggen, PTA:s Playday  för elever på Junior School, besök av räddningstjänsten, teaterbesök, författarbesök, studiebesök av riskdagen, Dramaten, Känn dig Trygg, Ja listan kan göras lång.

Vi har även framgångsrikt firat FN-Dagen. Eleverna fick även en smakbit av Halloween.

Vi är också väldigt stolta över våra framgångar i DN:s Nutidsorientering, åter bästa skolan i Södermanland och bästa eleven i länet. Fantastiskt!
Vårt elevråd har valt sin president. Eleverna har även valt kommittéer av olika slag för att ha möjlighet att vara med och påverka sin skolmiljö.

Årskurs nio har haft sin ”Career Week” en vecka som bjöd på studiebesök, föreläsningar och information om näringslivet och olika yrkesval. Eleverna kan nu se fram emot gymnasiemässan.

Vi arbetar nu väldigt aktivt med värdegrundsfrågor. Vår vision är absolut nolltolerans mot kränkningar.  Våra pedagoger kommer att få besök från Mälardalens Högskola vecka 45 just för att utbilda sig i dessa så viktiga frågor. Vi engagerar även våra elever i vårt arbete.
I november och december kan vi se fram emot Open House, Talent show, Julbasar, Elevens val och mycket mer.
Slutligen kan nämnas att det nu finns ett godkännande för att bygga lekplats på Junior School. Något vi ser fram emot med spänning och förtjusning.

Mrs. Segerstedt

Rektor