Engelskspråkiga länder - arbete i årskurs 6

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Student Work
Engelskspråkiga länder - arbete i årskurs 6

Ett arbete för årskurs 6 i engelska. Eleverna tog reda på olika länder som har engelska som sitt officiella språk. De ritade bilder, posters och gjorde presentationer på dator och knöt sedan ihop detta med en muntlig presentation för sina klasskamrater.