Spring Term started with a fantastic Open House at Junior School

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Vårterminen inleddes med ett fantastiskt öppet hus på Junior School. Vi hade glädjen att ta emot ca 2000 gäster. På programmet stod lektioner, utställning av undervisningsmateriel och elevarbeten samt underhållning av våra musiktalanger.

Rektor svarade på frågor om vår expansion av f-3. Organisationens styrelse kommer att fatta beslut den 20 februari angående i vilken omfattning vi kan starta augusti 2013. Därefter kommer alla att som är berörda att få full information om vad som beslutats.

Elev och pedagoger arbetar nu intensivt inför de nationella proven. Först ut är ämnet svenska för både årskurs 6 och årskurs 9. Vi hoppas på samma goda resultat som fjolårets.

Vi har nu gått in i den sista terminen av vårt två år långa Comenius Regio projekt som är ett samarbete mellan Internationella Engelska skolan, Djurgårdsskolan, Gökstensskolan, St Eskils gymnasium, Mälardalens högskola samt flera skolor i England däribland Poole Grammar School och Exeter University. Projektet går ut på att medarbetare mellan dessa skolor ska dela med sig av goda råd och tips inom utbildningsväsendet. Minst 24 personer från respektive land har fått/får möjlighet att besöka varandra, lära sig mer samt hålla i sk. Masterclasses för att utbilda och hålla diskussioner med varandra inom olika ämnesområden. Under vecka 3 hade Eskilstuna besök av tre lärare och en administratör från Poole Grammar school i Dorset, England. Dessa fick besöka de olika deltagande skolorna i Eskilstuna och lära sig mer om hur man arbetar på dessa enheter, träffa elever, ämneslärare och skolledning. De höll även varsin Masterclass för personalen om bland annat hur man kan integrera drama i all undervisning, fördjupa sina kunskaper i Adobe Photoshop och tips på hur såpbubblor kan användas inom fysikundervisningen. Ett väldigt givande utbyte som vi som skola är väldigt glada över att få deltaga i.

Den 23 och 24 januari fick vi besök av Skolinspektionen. En kvalitetsgranskning inom ramen för ”Barns rätt till utbildning” Inspektorerna var mycket nöjda och ve ser med spänning fram emot rapporten som kommer inom kort.

Nu ser vi även fram emot vänskaps/kärleksveckan som inleds vecka 7 och avslutas på Alla Hjärtans Dag. Vi kommer under den veckan att tydligt lyfta fram skolans grundvärderingar. Elever och personal kommer att vara aktiva genom att sprida värme och kärlekens budskap.

Mrs. Segerstedt

Rektor