FAQ

Q: Måste mitt barn genomföra antagningsprov för att börja på skolan?

A: Nej, inget antagningsprov krävs.

Q: Har eleverna någon form av inflytande?

A: Flera av eleverna är aktiva i elevrådet. Medlemmar till elevrådet väljs av eleverna i början av varje läsår. Regelbundna möten med rektor och studierektor är en del i denna process.

Q: Hur kan föräldrar aktivera sig i verksamheten?

A: Föräldrar kan engagera sig i PTA, Parents and Teachers Association. Rektor eller studierektor deltar regelbundet i PTA-möten för att säkerställa att informationen når alla berörda parter. Vår "Open Door Policy " för föräldrar leder till en ömsesidig förståelse och uppmuntrar till att föräldrarna kommer och besöker skolan för att se hur vi arbetar. Vi ber er föräldrar att vänligen höra av er till oss innan ni tänker komma på besök, så att vi har förberett med besöksbricka och kan tillgodose att ni får ut så mycket som möjligt av besöket.

Q: Mitt barn är mycket duktig i skolan. Har ni möjlighet att ge akademiska utmaningar och stötta dessa elever?

A: Ja, helt klart. Vår erfarenhet visar tydligt att eleverna utvecklas snabbt i rätt riktning i vår skolmiljö. Ditt barn får fullt stöd och uppmuntran i sitt akademiska arbete och ges många möjligheter att tänja på gränsen för sitt lärande.

Q: Tar ni in elever med speciella behov?

A: Ja, vår skola är öppen för alla elever. Vi har en bra dialog med våra föräldrar. Vi behöver därför snarast få veta om ditt barn behöver speciell kost, har någon form av hälsoproblem eller behöver speciellt stöd i undervisningen, så att vi kan hjälpa på bästa sätt så att ditt barn har rätt förutsättningar för att lyckas i sitt skolarbete.

Q: Var kommer era elever ifrån och är det nödvändigt för mitt barn att kunna bra engelska redan när de börjar på IES?

A: Våra elever kommer från många olika ställen. Vissa har engelska som modersmål men de flesta är av svenskt ursprung och har gått den obligatoriska svenska skolan. Att kunna bra engelska är inte en förutsättning för att börja i våra skolor. De flesta av våra elever har gått i svenska skolor innan de kommer till oss och har fått grundläggande kunskaper i engelska. Våra erfarna lärare är väl bekanta med att undervisa engelska för elever på olika nivåer. Elever i årskurs fyra introduceras till engelskan genom att ha en mer successiv fördjupning i språket.

Q: Kan jag eller mitt företag betala in en avgift för att få förtur i antagningskön?

A: Nej, vi är en avgiftsfri skola som är statligt kontrollerad, med en antagningsprocess som är godkänd av Skolverket. Det innebär att ditt ansökningsdatum blir er plats i vår elevkö. Vi tillämpar dock syskonförtur, dvs om barnet har ett syskon som redan går på vår skola så kan förtur ges.

Q: Måste man erlägga avgift för att ha sitt barn på en IES-skola?

A: Nej, vi tar inte ut någon avgift. Vår skolas inkomster kommer enbart från Skolpengen, eller andra stödpengar från staten till skolor som är godkända av Skolverket.

Q: Hur ansöker jag till skolan?

A: Du fyller i ett formulär på denna sida genom att klicka på knappen "Ansök". Om du inte har tillgång till egen dator rekommenderar vi att du ringer oss. Så snart vi har mottagit din anmälan daterar vi den till gällande datum och du har då fått en plats i kön.

Q: Kan samtliga lärare prata svenska?

A: Många av våra lärare kommer från engelskspråkiga länder, vilket betyder att de inte alltid kan prata svenska i början. Det är vår policy att tillgodose att våra nya, engelskspråkiga lärare, har möjlighet att lära sig svenska under sitt första år i Sverige. All information till föräldrar ges på både svenska och engelska. Om barnet har en mentor som enbart pratar engelska kan du som förälder höra av dig till skolan om du önskar en svenskspråkig lärare som deltar vid utvecklingssamtal etc.

Q: Hur kommunicerar föräldrar och elever med skolan hemifrån?

A: Vi använder SchoolSoft som möjlighör en kontinuerlig kontakt mellan skolan och hemmet. I Schoolsoft finner du kontaktuppgifter och kan också skicka meddelanden via datorn, vi lägger upp hemläxor, utvecklingsplaner, hanterar närvaro och annan information som berör ert barn samt allmän information om vad som händer på skolan.