Livet på IES Eskilstuna

Vid IES i Eskilstuna ser vi till helheten av varje elev, alla med olika individuella behov och sätt att lära - vårt mål är att möta samtliga behov och att finna ett sätt till att stimulera varje elev för att skapa engagemang i lärandet och de bästa möjliga förutsättningarna för allt livet har att erbjuda härefter.
Vi eftersträvar alltid att alla våra elever ska nå målen i alla ämnen.

Varje elev ges en mentor som följer elevens utveckling både akademiskt såväl som i sociala sammanhang. Eleven får skriftliga, betygsliknande omdömen flera gånger per läsår och från och med årskurs 6 för eleverna betyg enligt skollagen. Vi erbjuder s.k. ”Surgeries” efter skoltid där elever har möjlighet att få hjälp av lärare med läxor och andra skoluppgifter, vare sig man behöver extra stöd eller vill utmanas ytterligare kan deltagande vara mycket nyttigt. Stöd av specialpedagog, skolsköterska och kurator är även alltid tillgängligt.
Alla elever (från åk 3) och föräldrar på skolan får sin egen inloggning till vårt webbaserade skolsystem SchoolSoft där ni följer närvaro, resultat, lektionsplaneringar, nyheter från skolan och allt skolrelaterat därtill.

Våra lärare rekryteras från världens alla hörn, nationellt såväl som internationellt, för att skapa en sammansättning av de mest kompetenta och bäst rustade pedagogerna inom varje ämne. 50% av vår undervisning bedrivs på engelska från och med årskurs 5 och då av pedagoger med engelska som modersmål - dessa inom matematik, naturorienterade- och estetiska ämnen samt naturligtvis engelska. En policy som genomsyrar hela vår organisation är målsättningen att samtliga elever som går ut årskurs 9 ska vara fullt tvåspråkiga. För att uppnå detta introducerar vi gradvis engelsktalande pedagoger redan från årskurs 1.
Den internationella sammansättningen av lärarkåren hjälper till att öka elevens kulturella bredden och perspektiv.

Utöver detta innefattar även ett skolliv vid IES i Eskilstuna;

  • Ett fullt utrustat bibliotek - under ständig utveckling enligt allmän begäran
  • En mångfacetterad och inbjudande skolgård för att möta alla åldrar
  • Student Lounge på SR school - en plats för eleverna att umgås, spela biljard, foosball eller brädspel eller finna stöd hos personalen under raster
  • IES Rainbow club- fritids före och efter skola för årskurs 1-5 öppet 06:00-18:00
  • Skolkör för både JR och SR elever

Vi har även andra aktiviteter efter skoltid som organiseras idéellt av våra lärare/medarbetare utanför arbetstid. Det kan handla om ett egenintresse eller att efterfrågan hos elever har varit så pass stor. Dessa har bl.a. kunnat vara Cheerleading, Schack-klubben eller Amerikansk fotboll.

För att avsluta varje skolår annordnas alltid en högtidlig bal för de lämnande årskurs 9 eleverna och en storslagen avslutningsceremoni för alla att fira det gångna året och önska de avgående klasserna all lycka och en strålande framtid!