Student Work

Arbete i Samhällskunskap, ÅK 6

Våra duktiga elever i Åk 6 har arbetat med ett grupparbetsprojekt i SO-Samhällskunskap kring demokrati, med frågor som varför vi har demokrati i Sverige, vilka partier som finns samt hur politiska val går till. De har fått skapa sina egna partier med partinamn, partisymbol och arbetat fram sina egna valmanifest. Projektet avslutades med att varje klass haft debatter, presentationer av partier samt även fick rösta i ett eget val.

Åk 6 Författarprojekt i svenska

Eleverna har under terminen arbetat med sina författarporträttsprojekt där de valt en författare, svensk eller utländsk som skriver för barn, ungdom eller vuxna. De har insamlat fakta och sammanställt det i form av posters.

Engelskspråkiga länder - arbete i årskurs 6

Ett arbete för årskurs 6 i engelska. Eleverna tog reda på olika länder som har engelska som sitt officiella språk. De ritade bilder, posters och gjorde presentationer på dator och knöt sedan ihop detta med en muntlig presentation för sina klasskamrater.

Sidor