Tagged with "science fair"...

Science fair 2017

Science fair 2017

Den 18 maj gick IES Eskilstunas årliga vetenskapsmässa, Science fair, av stapeln där fokus låg på att arbeta enligt den vetenskapliga metoden. Alla elever i åk 4-5 hade arbetat hårt under flera veckor med sina projekt.

I åk 4 var temat att uppfinna något som kan ge människan En lättare vardag och i åk 5 var temat att använda sig av fysikaliska principer såsom lutande planet och hävstångsprincipen för att bygga en Rube-Goldberg machine.

Under dagen den 18 maj hade alla klasser olika aktiviteter kopplade till fysik-och teknik- ämnena och de fick även möjlighet att besöka andra klasser för att se deras arbeten. Varje klass hade utsett två bidrag som fick ställa ut sina arbeten i idrottsalen, dessa tävlade sedan mot varandra i kampen om att vinna den stora guldpokalen.

Dagen avslutades med att alla vårdnadshavare bjöds in att titta på alla fina projekt samt  prisutdelningen i idrottssalen.