Tagged with "Student Work"...

Student Work

Arbete i Samhällskunskap, ÅK 6

Våra duktiga elever i Åk 6 har arbetat med ett grupparbetsprojekt i SO-Samhällskunskap kring demokrati, med frågor som varför vi har demokrati i Sverige, vilka partier som finns samt hur politiska val går till. De har fått skapa sina egna partier med partinamn, partisymbol och arbetat fram sina egna valmanifest. Projektet avslutades med att varje klass haft debatter, presentationer av partier samt även fick rösta i ett eget val.

Student Work

Åk 6 Författarprojekt i svenska

Åk 6 Författarprojekt i svenska

Eleverna har under terminen arbetat med sina författarporträttsprojekt där de valt en författare, svensk eller utländsk som skriver för barn, ungdom eller vuxna. De har insamlat fakta och sammanställt det i form av posters.

Sidor